Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 136 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: 2010 m3/s; Температура воде: 22.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:47+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 200 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 22.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:48+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 190 cm; Промена водостаја: -11 cm; Протицај воде: 2520 m3/s; Температура воде: 22.4 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:49+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 206 cm; Промена водостаја: -15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 22.8 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:50+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 177 cm; Промена водостаја: -15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 22.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:51+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 198 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 22.4 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:52+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 239 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:53+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 266 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:54+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 450 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: 3210 m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:54:55+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 679 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:54:56+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 746 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:54:57+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ГОЛУБАЦ

Водостај: 674 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:54:58+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:54:59+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 185 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:00+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 254 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 193 m3/s; Температура воде: 26.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:01+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 343 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 26.3 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:02+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ

Водостај: 430 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:03+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 184 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:55:04+02:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -48 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 0.192 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:05+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 395 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:06+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 229 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:07+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 102 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 16.8 m3/s; Температура воде: 25.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:08+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 288 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 24.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:09+02:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -162 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: 1.12 m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:10+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 38 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.000 m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:11+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.06 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:12+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -44 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:13+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 223 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:14+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 132 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 236 m3/s; Температура воде: 24.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:15+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 9 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 332 m3/s; Температура воде: 24.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:16+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -101 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 22.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:17+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 110 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:18+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 189 cm; Промена водостаја: -9 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 26.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-08-21T08:55:19+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:20+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 50.8 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:21+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:22+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 6 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 9.18 m3/s; Температура воде: 19.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:23+02:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 43 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:24+02:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -12 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.04 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:25+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 27 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.71 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:26+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:27+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 10 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 3.40 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:28+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 52 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 4.11 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:29+02:00

Река: ТОПЧИДЕРСКА - Хидролошка станица: РАКОВИЦА

Водостај: 42 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:30+02:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 106 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.57 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:31+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: -16 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.040 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:32+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.207 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:33+02:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 22 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:34+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -156 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 46.6 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2017-08-21T08:55:35+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -123 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 22.8 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2017-08-21T08:55:36+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -24 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 43.9 m3/s; Температура воде: 23.2 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2017-08-21T08:55:37+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -360 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: 60.0 m3/s; Температура воде: 23.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:38+02:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 42 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:39+02:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 0.166 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:40+02:00

Река: БЕЛИЦА - Хидролошка станица: ЈАГОДИНА

Водостај: 12 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:41+02:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 57 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:42+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 22 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:43+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: 2 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:44+02:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.219 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:45+02:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 69 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:46+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -177 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 2.78 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:47+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 6 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:48+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 4 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: 2.94 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:49+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -220 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 8.29 m3/s; Температура воде: 22.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:50+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -142 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 11.6 m3/s; Температура воде: 23.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:51+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 10 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 16.0 m3/s; Температура воде: 22.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:52+02:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 14 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.93 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:53+02:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.658 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:54+02:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.122 m3/s; Температура воде: 21.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:55+02:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 2 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:56+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 9 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.887 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:57+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -26 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.58 m3/s; Температура воде: 18.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:58+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:55:59+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -45 cm; Промена водостаја: 23 cm; Протицај воде: 15.8 m3/s; Температура воде: 17.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:00+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 70 cm; Промена водостаја: 15 cm; Протицај воде: 14.2 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:01+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 206 cm; Промена водостаја: 13 cm; Протицај воде: 11.4 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:02+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: -8 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:03+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 2.48 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:04+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -136 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 30.2 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:05+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 121 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:06+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 12 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:07+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 93 cm; Промена водостаја: 6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:08+02:00

Река: ВЕЛИКИ РЗАВ - Хидролошка станица: КРУШЧИЦА

Водостај: 45 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:09+02:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 56 cm; Промена водостаја: 9 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:10+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 157 cm; Промена водостаја: 8 cm; Протицај воде: 14.2 m3/s; Температура воде: 19.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:11+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 79 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:12+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: -2 cm; Промена водостаја: 7 cm; Протицај воде: 20.7 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:13+02:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:14+02:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 51 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:15+02:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 47 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:16+02:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.24 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:17+02:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 35 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:18+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 34 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:19+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.71 m3/s; Температура воде: 20.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:20+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -78 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 3.44 m3/s; Температура воде: 19.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:21+02:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:22+02:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:23+02:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-08-21T08:56:24+02:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 71
Ukupno clanova: 4794
Zadnji clan: kioesPer
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

Skuter za vodu Sea Doo RXT, 215ks, 1500 cc, 2005 godiste, bukvalno kao ...
Prodajem Dragon pole 5m stap takmicarac 5 sekcija od HR karbona, stap ...
cena 440 za 1kg .velicine 10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,200gr ...
Sea Doo 3D za ljubitelje ekstremnih sportova, skuter za vodu marke Sea ...
Dip/SUV. Zelena Lada Niva, 2/3 vrata, 4 sedita. 2008. godiste, ...
Koliko esto pecate?