Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 60 cm; Промена водостаја: -17 cm; Протицај воде: 1630 m3/s; Температура воде: 23.4 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:07+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 126 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 24.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:08+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 125 cm; Промена водостаја: -13 cm; Протицај воде: 2100 m3/s; Температура воде: 23.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:09+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 161 cm; Промена водостаја: -11 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.4 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:10+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 153 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:11+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 218 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 24.2 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:12+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 283 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.8 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:13+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 303 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:14+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 468 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 4100 m3/s; Температура воде: 23.2 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:15+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 689 cm; Промена водостаја: 8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:16+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 742 cm; Промена водостаја: 8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:17+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ГОЛУБАЦ

Водостај: 664 cm; Промена водостаја: 7 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:18+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 200 cm; Промена водостаја: -29 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:19+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 202 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:20+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 259 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 548 m3/s; Температура воде: 23.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:21+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 320 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:22+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ

Водостај: 411 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:23+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 216 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:24+02:00

Река: ЗЛАТИЦА - Хидролошка станица: ВРБИЦА

Водостај: 131 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:25+02:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 96 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 7.23 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:26+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 380 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:27+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 221 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:28+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 84 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 10.5 m3/s; Температура воде: 24.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:29+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 260 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:30+02:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -94 cm; Промена водостаја: -22 cm; Протицај воде: 5.42 m3/s; Температура воде: 22.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:31+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 120 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 0.151 m3/s; Температура воде: 24.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:32+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 7.72 m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:33+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: ВРАЧЕВ ГАЈ

Водостај: 58 cm; Промена водостаја: 8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:34+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -1 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:35+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 284 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:36+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 378 cm; Промена водостаја: -20 cm; Протицај воде: 841 m3/s; Температура воде: 22.3 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:37+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 205 cm; Промена водостаја: -20 cm; Протицај воде: 1140 m3/s; Температура воде: 22.2 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:38+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 82 cm; Промена водостаја: -19 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:39+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 238 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:40+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 236 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.1 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-07-17T09:32:41+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 32 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:42+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 154 cm; Промена водостаја: 10 cm; Протицај воде: 328 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:43+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 104 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:44+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 60 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 40.0 m3/s; Температура воде: 16.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:45+02:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 63 cm; Промена водостаја: 8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:46+02:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 25 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: 4.50 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:47+02:00

Река: СТУДВА - Хидролошка станица: МОРОВИЋ

Водостај: 251 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:48+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 38 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 3.49 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:49+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:50+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 52 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 16.9 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:51+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 123 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:52+02:00

Река: ТОПЧИДЕРСКА - Хидролошка станица: РАКОВИЦА

Водостај: 43 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:53+02:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 121 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: 2.41 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:54+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 16 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.683 m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:55+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.477 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:56+02:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 41 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:57+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -85 cm; Промена водостаја: -13 cm; Протицај воде: 139 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:58+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -2 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:32:59+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 82 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: 201 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:00+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -265 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: 188 m3/s; Температура воде: 22.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:01+02:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:02+02:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.276 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:03+02:00

Река: БЕЛИЦА - Хидролошка станица: ЈАГОДИНА

Водостај: 3 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:04+02:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 60 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:05+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 35 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:06+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:07+02:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 70 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.31 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:08+02:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 83 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:09+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -169 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 3.93 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:10+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 62 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:11+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 63 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 26.8 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:12+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -162 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 39.9 m3/s; Температура воде: 21.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:13+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -93 cm; Промена водостаја: 7 cm; Протицај воде: 45.3 m3/s; Температура воде: 23.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:14+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 93 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: 81.0 m3/s; Температура воде: 23.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:15+02:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 26 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 4.25 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:16+02:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 26 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 1.23 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:17+02:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.646 m3/s; Температура воде: 22.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:18+02:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 6 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:19+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 29 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 3.88 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:20+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 1 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 6.92 m3/s; Температура воде: 19.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:21+02:00

Река: КОСАНИЦА - Хидролошка станица: ВИСОКА

Водостај: -19 cm; Промена водостаја: 18 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:22+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 86 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:23+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -62 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: 9.64 m3/s; Температура воде: 18.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:24+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 71 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 14.8 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:25+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 314 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: 56.3 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:26+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: 61 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:27+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 122 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: 39.4 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:28+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -36 cm; Промена водостаја: -11 cm; Протицај воде: 124 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:29+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 137 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:30+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 52 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:31+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 130 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:32+02:00

Река: ЛУЧКА РЕКА - Хидролошка станица: БЕДИНА ВАРОШ

Водостај: 71 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:33+02:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 73 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:34+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 216 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 46.7 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:35+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 100 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:36+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 61 cm; Промена водостаја: 11 cm; Протицај воде: 74.2 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:37+02:00

Река: РАШКА - Хидролошка станица: НОВИ ПАЗАР

Водостај: 21 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:38+02:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 59 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:39+02:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 56 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:40+02:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:41+02:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 3.96 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:42+02:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 42 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:43+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: БОГОВИНА

Водостај: 35 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:44+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:45+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 34 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 3.37 m3/s; Температура воде: 18.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:46+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -44 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 10.0 m3/s; Температура воде: 18.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:47+02:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:48+02:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 74 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:49+02:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 40 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-07-17T09:33:50+02:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 71
Ukupno clanova: 6952
Zadnji clan: Lepi
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

Ja sam financijer, Pojedinacne irom sveta preciznije vi koji ste u ...
Pozdrav, ja sam direktor ove kreditne tvrtke i ponudim zajmove ljudima ...
Razni krediti na 3%. Krediti za poslovanje, obrazovanje, obitelj, ...
Mi smo kreditna tvrtka koja nudi vienamjenske zajmove svim osobama s ...
Mi smo kreditna tvrtka koja nudi vienamjenske zajmove svim osobama s ...
Koliko esto pecate?