Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 235 cm; Промена водостаја: 31 cm; Протицај воде: 2600 m3/s; Температура воде: 18.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:31+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 320 cm; Промена водостаја: 46 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:32+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 311 cm; Промена водостаја: 35 cm; Протицај воде: 3300 m3/s; Температура воде: 18.7 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:33+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 293 cm; Промена водостаја: 28 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 18.9 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:34+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 258 cm; Промена водостаја: 23 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 19.5 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:35+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 290 cm; Промена водостаја: 13 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 19.4 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:36+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 327 cm; Промена водостаја: 7 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 19.7 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:37+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 340 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:38+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 488 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 4700 m3/s; Температура воде: 19.6 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:39+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 693 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:40+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 752 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 19.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:41+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 328 cm; Промена водостаја: -13 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:42+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 207 cm; Промена водостаја: 6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.5 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:43+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 263 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 584 m3/s; Температура воде: 21.0 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:44+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 320 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:45+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ

Водостај: 409 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:46+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 284 cm; Промена водостаја: 15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:47+02:00

Река: ЗЛАТИЦА - Хидролошка станица: ВРБИЦА

Водостај: 119 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:48+02:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: 129 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 10.1 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:49+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 382 cm; Промена водостаја: -9 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:50+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 244 cm; Промена водостаја: -19 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:51+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 166 cm; Промена водостаја: -66 cm; Протицај воде: 48.0 m3/s; Температура воде: 18.6 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:52+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 286 cm; Промена водостаја: -30 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 18.0 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:44:53+02:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -78 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: 6.56 m3/s; Температура воде: 18.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:54+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 220 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: 8.80 m3/s; Температура воде: 20.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:55+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 58 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: 8.64 m3/s; Температура воде: 19.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:56+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: ВРАЧЕВ ГАЈ

Водостај: 74 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:57+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 12 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:58+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 293 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:44:59+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 448 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 1070 m3/s; Температура воде: 18.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:00+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 258 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 1420 m3/s; Температура воде: 18.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:01+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 137 cm; Промена водостаја: 8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 17.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:02+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 294 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:03+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 281 cm; Промена водостаја: 6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 20.1 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2018-05-20T09:45:04+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:05+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 201 cm; Промена водостаја: -44 cm; Протицај воде: 513 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:06+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 142 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:07+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 91 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 80.6 m3/s; Температура воде: 12.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:08+02:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 45 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:09+02:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 10 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.00 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:10+02:00

Река: СТУДВА - Хидролошка станица: МОРОВИЋ

Водостај: 233 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:11+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 20 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.870 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:12+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:13+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 6.04 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:14+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 82 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:15+02:00

Река: ТОПЧИДЕРСКА - Хидролошка станица: РАКОВИЦА

Водостај: 41 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:16+02:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 122 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.46 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:17+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 20 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.818 m3/s; Температура воде: 18.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:18+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 84 cm; Промена водостаја: 33 cm; Протицај воде: 1.64 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:19+02:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:20+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -103 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 105 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:21+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -5 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 17.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:22+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 60 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 158 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:23+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -278 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 162 m3/s; Температура воде: 19.3 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:24+02:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 47 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:25+02:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 41 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 1.06 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:26+02:00

Река: БЕЛИЦА - Хидролошка станица: ЈАГОДИНА

Водостај: 15 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:27+02:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 59 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:28+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:29+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: 16 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:30+02:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 55 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 0.503 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:31+02:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 85 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:32+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -154 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 6.86 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:33+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 41 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:34+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 57 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 23.7 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:35+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -142 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 56.1 m3/s; Температура воде: 15.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:36+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -82 cm; Промена водостаја: -9 cm; Протицај воде: 55.1 m3/s; Температура воде: 18.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:37+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 98 cm; Промена водостаја: -9 cm; Протицај воде: 86.0 m3/s; Температура воде: 18.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:38+02:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 5.50 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:39+02:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 34 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 2.05 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:40+02:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 38 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 1.71 m3/s; Температура воде: 18.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:41+02:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 15 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:42+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 25 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 3.05 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:43+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: 4 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 7.53 m3/s; Температура воде: 13.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:44+02:00

Река: КОСАНИЦА - Хидролошка станица: ВИСОКА

Водостај: -31 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:45+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 85 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:46+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -58 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 11.0 m3/s; Температура воде: 18.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:47+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 76 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 17.7 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:48+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 231 cm; Промена водостаја: -11 cm; Протицај воде: 19.0 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:49+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: 16 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:50+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 64 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 10.9 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:51+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -80 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 69.8 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:52+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 126 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:53+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 40 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:54+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 100 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:55+02:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 57 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:56+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 200 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 35.2 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:57+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 108 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:58+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 58.0 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:45:59+02:00

Река: РАШКА - Хидролошка станица: НОВИ ПАЗАР

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:00+02:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 51 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:01+02:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 63 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:02+02:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:03+02:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 2.74 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:04+02:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:05+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: БОГОВИНА

Водостај: 51 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:06+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 60 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:07+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 37 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.99 m3/s; Температура воде: 14.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:08+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -40 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 11.0 m3/s; Температура воде: 15.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:09+02:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:10+02:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 77 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:11+02:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 45 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-05-20T09:46:12+02:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 83
Ukupno clanova: 6725
Zadnji clan: esperanzahs16
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

elite li posuditi novac? Moete posuditi do 500.000. Kontaktirajte ...
Mi smo kreditna tvrtka koja nudi vienamjenske zajmove svim osobama s ...

Na prodaji 3 potputno nove masinice. MAINICA DAM QUICK SLS 570 FS ...
Koliko esto pecate?