Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 198 cm; Промена водостаја: 25 cm; Протицај воде: 2380 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст; Лед: -;
2019-01-17T09:31:01+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 246 cm; Промена водостаја: 18 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 2.5 (°C); Тенденција водостаја: пораст; Лед: -;
2019-01-17T09:31:02+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 203 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 2600 m3/s; Температура воде: 3.0 (°C); Тенденција водостаја: пораст; Лед: -;
2019-01-17T09:31:03+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 204 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 3.1 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:04+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 184 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 2.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:05+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 225 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 1.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:06+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 258 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 2.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:07+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 279 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:08+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 455 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: 3500 m3/s; Температура воде: 2.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:09+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 685 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:10+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 743 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 1.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:11+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ГОЛУБАЦ

Водостај: 666 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:12+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 114 cm; Промена водостаја: 18 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 2.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:13+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 170 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 1.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:14+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 238 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 315 m3/s; Температура воде: 1.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:15+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 320 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 0.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:16+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ

Водостај: 409 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:17+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 203 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:18+01:00

Река: ЗЛАТИЦА - Хидролошка станица: ВРБИЦА

Водостај: 111 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:19+01:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -12 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.644 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:20+01:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 197 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:21+01:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 196 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:22+01:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 81 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 9.75 m3/s; Температура воде: 0.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ледостај;
2019-01-17T09:31:23+01:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 266 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 0.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ледостај;
2019-01-17T09:31:24+01:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -159 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 1.25 m3/s; Температура воде: 1.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:25+01:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 112 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 0.118 m3/s; Температура воде: 0.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ледостај;
2019-01-17T09:31:26+01:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 40 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 4.80 m3/s; Температура воде: 1.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:27+01:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: ВРАЧЕВ ГАЈ

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:28+01:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -40 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:29+01:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 272 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:30+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 265 cm; Промена водостаја: 19 cm; Протицај воде: 510 m3/s; Температура воде: 3.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:31+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 122 cm; Промена водостаја: 22 cm; Протицај воде: 737 m3/s; Температура воде: 3.1 (°C); Тенденција водостаја: опадање; Лед: -;
2019-01-17T09:31:32+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -2 cm; Промена водостаја: 21 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 5.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање; Лед: -;
2019-01-17T09:31:33+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 174 cm; Промена водостаја: 15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:34+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 210 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 3.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:35+01:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: -46 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:36+01:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 102 cm; Промена водостаја: -84 cm; Протицај воде: 167 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:37+01:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 75 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:38+01:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 16.5 m3/s; Температура воде: 2.1 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:39+01:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:40+01:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: 6.62 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:41+01:00

Река: СТУДВА - Хидролошка станица: МОРОВИЋ

Водостај: 227 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:42+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 38 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 3.49 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:43+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:44+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 53 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 17.4 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:45+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 131 cm; Промена водостаја: -24 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:46+01:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 141 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: 3.50 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:47+01:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:48+01:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 68 cm; Промена водостаја: -20 cm; Протицај воде: 1.07 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:49+01:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 62 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:50+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -139 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 59.9 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:51+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -87 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 1.1 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:52+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 13 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:53+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -347 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 67.1 m3/s; Температура воде: 1.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:54+01:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 38 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:55+01:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 37 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.754 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:31:56+01:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 61 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:57+01:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 17 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:58+01:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: 11 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:31:59+01:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 67 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.14 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:00+01:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 85 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:01+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -178 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 2.64 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:02+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:03+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 37 cm; Промена водостаја: 15 cm; Протицај воде: 14.4 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:04+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -172 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 32.5 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:05+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -122 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 3.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:06+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 53 cm; Промена водостаја: 12 cm; Протицај воде: 44.2 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:07+01:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 2.54 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:08+01:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 27 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.32 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:09+01:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.646 m3/s; Температура воде: 0.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:10+01:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 12 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:11+01:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 8 cm; Промена водостаја: -20 cm; Протицај воде: 0.828 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:12+01:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -14 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 4.34 m3/s; Температура воде: 0.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:13+01:00

Река: КОСАНИЦА - Хидролошка станица: ВИСОКА

Водостај: -40 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:14+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 59 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:15+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -80 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.88 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:16+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 6.72 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:17+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 232 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: 19.4 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:18+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:19+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 70 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:20+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -105 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 45.7 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:21+01:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 126 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:22+01:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 36 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:23+01:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 80 cm; Промена водостаја: 13 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:24+01:00

Река: ЛУЧКА РЕКА - Хидролошка станица: БЕДИНА ВАРОШ

Водостај: 52 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:25+01:00

Река: ВЕЛИКИ РЗАВ - Хидролошка станица: КРУШЧИЦА

Водостај: 64 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:26+01:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 70 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:27+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 155 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 13.5 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:28+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 82 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:29+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 0 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 21.7 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:30+01:00

Река: РАШКА - Хидролошка станица: НОВИ ПАЗАР

Водостај: -8 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:32+01:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 45 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:33+01:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 65 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:34+01:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:35+01:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.65 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:36+01:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 39 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:37+01:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: БОГОВИНА

Водостај: 36 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:38+01:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:39+01:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.57 m3/s; Температура воде: 3.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:40+01:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -69 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 4.80 m3/s; Температура воде: 3.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:41+01:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: -;
2019-01-17T09:32:42+01:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 68 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:43+01:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 26 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација; Лед: ;
2019-01-17T09:32:44+01:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 74
Ukupno clanova: 9937
Zadnji clan: larusdrap
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

zsda
Primiti i dobiti novac to je prije mogue iz privatne tvrtke za ...
Trebate brzi kredit? * Godinja kamatna stopa: 2%. * * Trebate li ...
Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Koliko esto pecate?