Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 20 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: 1430 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:20+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 80 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:21+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 68 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: 1760 m3/s; Температура воде: 25.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:22+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 104 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 24.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:23+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 93 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:24+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 152 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 27.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:25+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 230 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:26+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 263 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:27+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 450 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3000 m3/s; Температура воде: 24.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:28+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 687 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:29+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 749 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:30+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ГОЛУБАЦ

Водостај: 676 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:31+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:32+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 191 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 24.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:33+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 253 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 347 m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:34+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 333 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 24.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:35+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 146 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:36+02:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -8 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.760 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:37+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 395 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:38+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 244 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:39+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 100 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 16.0 m3/s; Температура воде: 27.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:40+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 286 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 27.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:41+02:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -136 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 2.54 m3/s; Температура воде: 24.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:42+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 89 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 0.324 m3/s; Температура воде: 24.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:43+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 3.47 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:44+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -32 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:45+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 259 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:46+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 209 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: 364 m3/s; Температура воде: 26.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:47+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 72 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: 532 m3/s; Температура воде: 25.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:48+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -31 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:49+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 130 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:50+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 182 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:51+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 17 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:52+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 129 cm; Промена водостаја: 95 cm; Протицај воде: 244 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:53+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 90 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:54+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 37 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 21.4 m3/s; Температура воде: 19.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:55+02:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 47 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:56+02:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 4 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 1.03 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:57+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 27 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 2.33 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:58+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:32:59+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 11 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 5.24 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:00+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 65 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 7.16 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:01+02:00

Река: ТОПЧИДЕРСКА - Хидролошка станица: РАКОВИЦА

Водостај: 42 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:02+02:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 119 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 3.87 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:03+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: -12 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:04+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 37 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.304 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:05+02:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 37 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:06+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -118 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 82.4 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:07+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -45 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 23.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:08+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: 93.2 m3/s; Температура воде: 25.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:09+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -347 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 25.3 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:10+02:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:11+02:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.276 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:12+02:00

Река: БЕЛИЦА - Хидролошка станица: ЈАГОДИНА

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:13+02:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 61 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:14+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 26 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:15+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: -11 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:16+02:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 52 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 0.351 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:17+02:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 74 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:18+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -122 cm; Промена водостаја: 37 cm; Протицај воде: 15.8 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:19+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 35 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:20+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 10.7 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:21+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -183 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 24.9 m3/s; Температура воде: 23.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:22+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -108 cm; Промена водостаја: 11 cm; Протицај воде: 33.3 m3/s; Температура воде: 24.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:23+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 47 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 39.4 m3/s; Температура воде: 23.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:24+02:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 3.55 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:25+02:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 29 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.49 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:26+02:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 27 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.584 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:27+02:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 11 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:28+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 20 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.75 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:29+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -9 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 2.36 m3/s; Температура воде: 20.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:30+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 59 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:31+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -66 cm; Промена водостаја: -37 cm; Протицај воде: 8.33 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:32+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 79 cm; Промена водостаја: 10 cm; Протицај воде: 19.4 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:33+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 220 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 15.3 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:34+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:35+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 56 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 9.63 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:36+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -106 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 36.3 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:37+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 128 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:38+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 25 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:39+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 100 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:40+02:00

Река: ЛУЧКА РЕКА - Хидролошка станица: БЕДИНА ВАРОШ

Водостај: 49 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:41+02:00

Река: ВЕЛИКИ РЗАВ - Хидролошка станица: КРУШЧИЦА

Водостај: 57 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:42+02:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 55 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:43+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 166 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 17.5 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:44+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 90 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:45+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 43.0 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:46+02:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:47+02:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:48+02:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 39 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:49+02:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 36 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.18 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:50+02:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:51+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:52+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 27 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.818 m3/s; Температура воде: 22.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:53+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -69 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 4.80 m3/s; Температура воде: 21.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:54+02:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:55+02:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 59 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:56+02:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-06-27T09:33:57+02:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 79
Ukupno clanova: 4438
Zadnji clan: Maliy
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

Sea Doo 3D za ljubitelje ekstremnih sportova, skuter za vodu marke Sea ...
Dip/SUV. Zelena Lada Niva, 2/3 vrata, 4 sedita. 2008. godiste, ...
POVOLJNO PRODAJEM 2 DAMOVA REKORD STAPA DUZINE 3m SA SEKSPIROVIM ...
Na prodaju NEKORISCEN bolonjez Tubertini Pro Prestige Jet Casting New ...
cormoran BS-20, grafitna, novo, nekorieno. stajala ...
Koliko esto pecate?