Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 61 cm; Промена водостаја: -26 cm; Протицај воде: 1640 m3/s; Температура воде: 14.2 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:18+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 128 cm; Промена водостаја: -22 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 14.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:19+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 120 cm; Промена водостаја: -21 cm; Протицај воде: 2070 m3/s; Температура воде: 14.7 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:20+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 155 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 14.6 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:21+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 141 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 14.4 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:22+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 188 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 13.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:23+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 243 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 14.6 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:24+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 272 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:25+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 458 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 3300 m3/s; Температура воде: 15.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:26+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 680 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:27+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 751 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 16.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:28+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ГОЛУБАЦ

Водостај: 671 cm; Промена водостаја: -15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:29+02:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 98 cm; Промена водостаја: 13 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 15.3 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:30+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 152 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 13.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:31+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 218 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 262 m3/s; Температура воде: 14.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:32+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 303 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 14.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:33+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ

Водостај: 387 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:34+02:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 179 cm; Промена водостаја: -13 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:35+02:00

Река: ЗЛАТИЦА - Хидролошка станица: ВРБИЦА

Водостај: 118 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:36+02:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -44 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.216 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:37+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 380 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:38+02:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 205 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:39+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 72 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 7.50 m3/s; Температура воде: 15.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:40+02:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 260 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 14.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:41+02:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -140 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 2.30 m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:42+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:43+02:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.06 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:44+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -46 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:45+02:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 217 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:46+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 211 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: 376 m3/s; Температура воде: 15.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:47+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 58 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: 483 m3/s; Температура воде: 15.2 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:48+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -56 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 15.0 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:49+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 135 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:50+02:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 194 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 16.3 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2017-10-19T09:01:51+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 14 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:52+02:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 43 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 61.0 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:53+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 50 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:54+02:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 2 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 8.86 m3/s; Температура воде: 11.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:55+02:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 42 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:56+02:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -13 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.974 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:57+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 16 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.604 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:58+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:01:59+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -2 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 1.80 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:00+02:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 45 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.78 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:01+02:00

Река: ТОПЧИДЕРСКА - Хидролошка станица: РАКОВИЦА

Водостај: 42 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:02+02:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 113 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.97 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:03+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: -16 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 10.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:04+02:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.191 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:05+02:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 27 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:06+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -170 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 35.0 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:07+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -150 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:08+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -14 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 52.1 m3/s; Температура воде: 14.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:09+02:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -350 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 65.0 m3/s; Температура воде: 15.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:10+02:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 32 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:11+02:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 30 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.320 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:12+02:00

Река: БЕЛИЦА - Хидролошка станица: ЈАГОДИНА

Водостај: 1 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:13+02:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:14+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 20 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:15+02:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: 6 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:16+02:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 50 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.249 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:17+02:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 71 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:18+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -175 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 3.05 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:19+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 17 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:20+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 48 cm; Промена водостаја: 17 cm; Протицај воде: 19.3 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:21+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -210 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 10.9 m3/s; Температура воде: 14.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:22+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -132 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 16.9 m3/s; Температура воде: 15.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:23+02:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: 20.0 m3/s; Температура воде: 14.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:24+02:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 14 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.93 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:25+02:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.658 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:26+02:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.336 m3/s; Температура воде: 13.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:27+02:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 6 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:28+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 13 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.27 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:29+02:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -21 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 3.31 m3/s; Температура воде: 7.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:30+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 56 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:31+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -66 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 8.33 m3/s; Температура воде: 13.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:32+02:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 55 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 7.10 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:33+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 208 cm; Промена водостаја: 11 cm; Протицај воде: 11.9 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:34+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: -8 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:35+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 2.37 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:36+02:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -137 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 29.9 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:37+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 121 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:38+02:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 17 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:39+02:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 88 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:40+02:00

Река: ВЕЛИКИ РЗАВ - Хидролошка станица: КРУШЧИЦА

Водостај: 40 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:41+02:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 47 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:42+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 153 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 12.8 m3/s; Температура воде: 8.4 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:43+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 79 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:44+02:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: -5 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 19.1 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:45+02:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 32 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:46+02:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:47+02:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:48+02:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.971 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:49+02:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:50+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: БОГОВИНА

Водостај: 4 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:51+02:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:52+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 26 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.98 m3/s; Температура воде: 11.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:53+02:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -73 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 4.16 m3/s; Температура воде: 11.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:54+02:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:55+02:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 58 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:56+02:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2017-10-19T09:02:57+02:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 48
Ukupno clanova: 5174
Zadnji clan: Robertkic
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

Na prodaju tapovi za pecanje Trabucco Armadon dvodelni, sa ...
Na prodaju elektronski signalizatori trzaja, potpuno ispravni i veoma ...
Limeni amac, duine 5,5 m, sreen, ofarban, nakon sreivanja malo ...
Na prodaju elektronski signalizatori trzaja, potpuno ispravni i veoma ...
Na prodaju tapovi za pecanje Trabucco Armadon dvodelni, sa ...
Koliko esto pecate?