Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 108 cm; Промена водостаја: 26 cm; Протицај воде: 1870 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:10+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 182 cm; Промена водостаја: 24 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:11+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 175 cm; Промена водостаја: 25 cm; Протицај воде: 2420 m3/s; Температура воде: 10.4 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:12+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 186 cm; Промена водостаја: 21 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:13+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 189 cm; Промена водостаја: 19 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:14+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 240 cm; Промена водостаја: 14 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:15+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 308 cm; Промена водостаја: 16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 10.7 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:16+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 324 cm; Промена водостаја: 15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:17+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 480 cm; Промена водостаја: 12 cm; Протицај воде: 4600 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:18+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 698 cm; Промена водостаја: 11 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:19+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 745 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:20+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 199 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 13.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:21+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 197 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 10.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:22+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 255 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 570 m3/s; Температура воде: 10.8 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:23+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 313 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.3 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:24+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 240 cm; Промена водостаја: 21 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:25+01:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -73 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.078 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:26+01:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 68 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 6.55 m3/s; Температура воде: 13.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:27+01:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 232 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.3 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:28+01:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -153 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.55 m3/s; Температура воде: 11.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:29+01:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 49 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.000 m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:30+01:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 32 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 3.28 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:31+01:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -47 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:32+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 641 cm; Промена водостаја: 25 cm; Протицај воде: 1700 m3/s; Температура воде: 10.6 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:33+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 369 cm; Промена водостаја: 14 cm; Протицај воде: 2070 m3/s; Температура воде: 11.4 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:34+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 224 cm; Промена водостаја: 15 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.1 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:35+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 267 cm; Промена водостаја: 16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.2 (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:36+01:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 94 cm; Промена водостаја: -52 cm; Протицај воде: 148 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:37+01:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 32 cm; Промена водостаја: -66 cm; Протицај воде: 32.4 m3/s; Температура воде: 9.7 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:38+01:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -17 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.726 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:39+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 14 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.497 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:40+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:41+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -6 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.43 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:42+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 53 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:43+01:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 52 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.058 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:44+01:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:45+01:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 36 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.565 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:46+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -167 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 37.7 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:47+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -95 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.1 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:48+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -27 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 42.0 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:49+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -338 cm; Промена водостаја: 10 cm; Протицај воде: 73.6 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: пораст;
2019-11-18T08:55:50+01:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 25 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.210 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:51+01:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 56 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.554 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:52+01:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 76 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:53+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -187 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 1.69 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:54+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 6 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.37 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:55+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -217 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 9.07 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:56+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -145 cm; Промена водостаја: 4 cm; Протицај воде: 10.2 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:57+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 4 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 13.2 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:58+01:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 13 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.78 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:55:59+01:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.971 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:00+01:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.136 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:01+01:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 9 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 0.887 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:02+01:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -17 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 3.90 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:03+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -77 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 4.82 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:04+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 4.32 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:05+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 219 cm; Промена водостаја: 10 cm; Протицај воде: 15.0 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:06+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 14 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:07+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -137 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 29.9 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:08+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 155 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: 13.5 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:09+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 8 cm; Промена водостаја: -14 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:10+01:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 21 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 0.766 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:11+01:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 14 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.780 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:12+01:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -78 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.44 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:13+01:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2019-11-18T08:56:14+01:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 57
Ukupno clanova: 12633
Zadnji clan: robertotr3
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

zsda
Imate li projekt koji biste poduzeli? elite li kupiti kucu ili ...
Trebate li zajam za poslovanje ili osobnu upotrebu. Nudimo zajmove do ...
Trebate li zajam za poslovanje ili osobnu upotrebu. Nudimo zajmove do ...
Trebate li zajam za poslovanje ili osobnu upotrebu. Nudimo zajmove do ...
Koliko esto pecate?