Vodostaj

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: -45 cm; Промена водостаја: -8 cm; Протицај воде: 1140 m3/s; Температура воде: 6.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:12+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 16 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 6.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:13+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: 1550 m3/s; Температура воде: 6.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:14+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 68 cm; Промена водостаја: -12 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 7.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:15+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 68 cm; Промена водостаја: -11 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 10.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:16+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 144 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 9.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:17+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 214 cm; Промена водостаја: -7 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:18+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 244 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:19+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 429 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 2900 m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:20+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 673 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:21+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 737 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:22+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ГОЛУБАЦ

Водостај: 660 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:23+01:00

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 34 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:24+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 161 cm; Промена водостаја: -5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:25+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 230 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 339 m3/s; Температура воде: 11.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:26+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 310 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 11.5 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:27+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ

Водостај: 398 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:28+01:00

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 128 cm; Промена водостаја: -10 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:29+01:00

Река: ЗЛАТИЦА - Хидролошка станица: ВРБИЦА

Водостај: 110 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:30+01:00

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -44 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: 0.216 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:31+01:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ

Водостај: 354 cm; Промена водостаја: 87 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:32+01:00

Река: ПЛОВНИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ

Водостај: 174 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:33+01:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 80 cm; Промена водостаја: -9 cm; Протицај воде: 9.50 m3/s; Температура воде: 9.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:34+01:00

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 268 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 10.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:35+01:00

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -145 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 2.00 m3/s; Температура воде: 8.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:36+01:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 75 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.047 m3/s; Температура воде: 8.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:37+01:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.09 m3/s; Температура воде: 7.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:38+01:00

Река: НЕРА - Хидролошка станица: ВРАЧЕВ ГАЈ

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:39+01:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -50 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:40+01:00

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: ДОБРИЧЕВО

Водостај: 266 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:41+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 291 cm; Промена водостаја: -9 cm; Протицај воде: 582 m3/s; Температура воде: 11.5 (°C); Тенденција водостаја: опадање;
2018-11-15T09:20:42+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 124 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 746 m3/s; Температура воде: 11.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:43+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 1 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:44+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕЉИН

Водостај: 150 cm; Промена водостаја: -4 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:45+01:00

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 169 cm; Промена водостаја: -6 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 12.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:46+01:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: БАЈИНА БАШТА

Водостај: 10 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:47+01:00

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 32 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: 51.6 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:48+01:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: БРОДАРЕВО

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:49+01:00

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 8 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 9.34 m3/s; Температура воде: 6.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:50+01:00

Река: БИСТРИЦА - Хидролошка станица: БИСТРИЦА

Водостај: 39 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:51+01:00

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -11 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 1.10 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:52+01:00

Река: СТУДВА - Хидролошка станица: МОРОВИЋ

Водостај: 238 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:53+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 33 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 2.60 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:54+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:55+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 19 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 5.02 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:56+01:00

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 69 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:57+01:00

Река: ТОПЧИДЕРСКА - Хидролошка станица: РАКОВИЦА

Водостај: 39 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:58+01:00

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 67 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.156 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:20:59+01:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:00+01:00

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 36 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.288 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:01+01:00

Река: УБ - Хидролошка станица: УБ

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: -2 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:02+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -170 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 35.0 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:03+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -121 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: 9.9 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:04+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -16 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 50.3 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:05+01:00

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -377 cm; Промена водостаја: -3 cm; Протицај воде: 51.6 m3/s; Температура воде: 10.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:06+01:00

Река: ЦРНИЦА - Хидролошка станица: ПАРАЋИН

Водостај: 32 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:07+01:00

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 28 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.276 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:08+01:00

Река: БЕЛИЦА - Хидролошка станица: ЈАГОДИНА

Водостај: 2 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:09+01:00

Река: ЛЕПЕНИЦА - Хидролошка станица: БАТОЧИНА

Водостај: 57 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:10+01:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: МАНАСТИР МАНАСИЈА

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:11+01:00

Река: РЕСАВА - Хидролошка станица: СВИЛАЈНАЦ

Водостај: 5 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:12+01:00

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 56 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.554 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:13+01:00

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 76 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:14+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -184 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.98 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:15+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВЛАДИЧИН ХАН

Водостај: 15 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:16+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 13 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 5.36 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:17+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -209 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 11.2 m3/s; Температура воде: 7.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:18+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -140 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 12.6 m3/s; Температура воде: 8.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:19+01:00

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 18 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 19.5 m3/s; Температура воде: 9.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:20+01:00

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 16 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 2.24 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:21+01:00

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 24 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 1.06 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:22+01:00

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 21 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 0.212 m3/s; Температура воде: 9.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:23+01:00

Река: ПУСТА - Хидролошка станица: ПУКОВАЦ

Водостај: 10 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:24+01:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 8 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 0.828 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:25+01:00

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -18 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.75 m3/s; Температура воде: 9.2 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:26+01:00

Река: КОСАНИЦА - Хидролошка станица: ВИСОКА

Водостај: -40 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:27+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ДИМИТРОВГРАД

Водостај: 60 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:28+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -83 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 3.23 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:29+01:00

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 54 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 6.72 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:30+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 199 cm; Промена водостаја: 2 cm; Протицај воде: 9.58 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:31+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЧАЧАК

Водостај: -11 cm; Промена водостаја: -16 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:32+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ

Водостај: 34 cm; Промена водостаја: 5 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:33+01:00

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -132 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: 31.4 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:34+01:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: КОСЈЕРИЋ

Водостај: 115 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:35+01:00

Река: СКРАПЕЖ - Хидролошка станица: ПОЖЕГА

Водостај: 23 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:36+01:00

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ГРАДИНА

Водостај: 93 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:37+01:00

Река: ЛУЧКА РЕКА - Хидролошка станица: БЕДИНА ВАРОШ

Водостај: 39 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:38+01:00

Река: БЈЕЛИЦА - Хидролошка станица: ГУЧА

Водостај: 51 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:39+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 151 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: 12.1 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:40+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: УШЋЕ

Водостај: 76 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:41+01:00

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: -3 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 20.1 m3/s; Температура воде: - (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:42+01:00

Река: РАШКА - Хидролошка станица: НОВИ ПАЗАР

Водостај: -4 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:43+01:00

Река: РАСИНА - Хидролошка станица: РАВНИ

Водостај: 44 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:44+01:00

Река: ГРУЖА - Хидролошка станица: ДРАГУШИЦА

Водостај: 57 cm; Промена водостаја: -1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:45+01:00

Река: БОРАЧКА - Хидролошка станица: БОРАЧ

Водостај: 46 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:46+01:00

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 25 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.04 m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:47+01:00

Река: ПЕК - Хидролошка станица: КУЧЕВО

Водостај: 31 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:48+01:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: БОГОВИНА

Водостај: 21 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:49+01:00

Река: ЦРНИ ТИМОК - Хидролошка станица: ГАМЗИГРАД

Водостај: 39 cm; Промена водостаја: 1 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:50+01:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 22 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 1.43 m3/s; Температура воде: 10.0 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:51+01:00

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -73 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: 4.16 m3/s; Температура воде: 9.6 (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:52+01:00

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: - cm; Промена водостаја: - cm; Протицај воде: - m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:53+01:00

Река: СВРЉИШКИ ТИМОК - Хидролошка станица: РГОШТЕ

Водостај: 67 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:54+01:00

Река: БРАНКОВАЧКА - Хидролошка станица: РИБАРЦЕ

Водостај: 26 cm; Промена водостаја: 0 cm; Протицај воде: * m3/s; Температура воде: * (°C); Тенденција водостаја: стагнација;
2018-11-15T09:21:55+01:00

Caskanje

Samo za registrovane korisnike

Poslednje vesti

Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 34
Ukupno clanova: 7913
Zadnji clan: Caomialedrap
Korisnicko ime:
Sifra:

Poslednjih 5 oglasa

Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Hitno novcani krediti ! ! ! Za one koji ele hitan zajam Predlaem ...
Koliko esto pecate?